Terms & Conditions

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Το δίπλωμα οδήγησης, η πιστωτική κάρτα και το διαβατήριο ή η ταυτότητα θα ζητηθούν από τον οδηγό , κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Όλα τα παραπάνω πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού.

Η άδεια του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία ενοικίασης. Ο οδηγός πρέπει είτε να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης που να έχει εκδοθεί από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κάτοχος Διεθνούς Άδειας Οδήγησης. Η Διεθνής Άδεια Οδήγησης πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου.   

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για κάθε ενοικίαση αυτοκινήτου απαιτείται πάντα πιστωτική κάρτα ή χρηματική εγγύηση ,ως εγγύηση ,ακόμα και αν ο ενοικιαστής ξοφλήσει την ενοικίαση με μετρητά. Για ενοικιάσεις αυτοκινήτων κατηγορίας VIP απαιτούνται δύο πιστωτικές κάρτες.

Ο ενοικιαστής θα πρέπει να επιδείξει προσωπική πιστωτική κάρτα για την παραλαβή του αυτοκινήτου οι κάρτες που γίνονται δεκτές είναι οι εξής:  Visa , Mastercard , American Express

ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ποσό εγγύησης στην πιστωτική κάρτα του οδηγού το οποίο και θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας. Σε περίπτωση χρηματικής εγγύησης, η τελευταία επιστρέφεται αυτούσια στον ενοικιαστή εφόσον τηρήθηκαν οι όροι του ενοικίασης του κάτωθι συμφωνητικού, καθώς και του ασφαλιστηρίου και μισθωτηρίου συμβολαίου. Το ποσό της εγγύησης διαφέρει ανά κατηγορία αυτοκινήτου.

Αναλυτικότερα:

για τις κατηγορίες Α , Β  είναι 300€

για τις κατηγορίες C , D ,J  είναι 500€

για τις κατηγορίες E , F , K  είναι 750€

για τις κατηγορίες P , H , I , L  είναι 750€

για τις κατηγορίες M , V ,Vip  είναι 750€

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΣ

Η χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς είναι 3€ ημερησίως με μέγιστη χρέωση τα 45€ , ανά μισθωτήριο συμβόλαιο , ανά οδηγό.

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ

Για τις κατηγορίες A , B , C ο οδηγός του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών και να έχει τουλάχιστον έναν χρόνο το δίπλωμα.

Για τις κατηγορίες D , E , F , J , K , H , P , I , L , M , V και Vip ο οδηγός του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 ετών και να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια το δίπλωμα.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εκτός ωρών εργασίας γίνονται , κατόπιν συνεννόησης κατά την κράτηση και η χρέωση είναι 20€. Η χρέωση επίσης ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ώρα είναι κλειστά τα γραφεία της ATLAS Car Rental (π.χ. μεσημέρι). Οι ώρες εργασίας είναι εμφανείς κατά την διάρκεια της online κράτησης.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ATLAS κατόπιν συνεννόησης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για εκμίσθωση αυτοκινήτου εκτός συνόρων είναι διαφορετικοί από αυτές εντός του ελλαδικού χώρου.  Ο ενοικιαστής θα πρέπει να ενημερώνεται για επιπλέον επιβαρύνσεις (οικονομικές και νομικές) από την αυτή εταιρεία (ATLAS) και να συμμορφώνεται με βάση τους κανόνες του μισθωτηρίου και ασφαλιστήριου συμβολαίου προκειμένου να μπορεί να μεταφέρει το αυτοκίνητο εκτός συνόρων.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ATLAS κατόπιν συνεννόησης. Ειδάλλως ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει πως η εταιρεία (ATLAS) δεν φέρει καμία ευθύνη για αντικατάσταση αυτοκινήτου σε περίπτωση που το μισθωμένο όχημα υποστεί ζημία,  κατά την παραμονή του σε νησί ή την μεταφορά του με πλοίο , ενώ όλες οι επιπλέον οικονομικές καλύψεις που θα προκύψουν επιβαρύνουν μόνο τον  ενοικιαστή (π.χ. επιστροφή οχήματος στον προκαθορισμένο από το μισθωτήριο συμβόλαιο σταθμό ή στα κεντρικά της εταιρείας) 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

à( ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : DELIVERY THE CAR / ONE WAY RENTAL )

Κάθε παραλαβή / παράδοση εκτός των προεπιλεγμένων σταθμών ATLAS κατόπιν συνεννόησης χρεώνεται 10€ εντός ορίων της πόλης. Εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι 0.60€/km για τις κατηγορίες A, B, C, D , E και 0.85€/km για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας χρεώνεται με 20€ όπως αναφέρεται παραπάνω στο παρόν συμφωνητικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, ή για αναλυτικές χρεώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα κεντρικά γραφεία τηλ. : 2310325845 ή με email : info@atlascarrental.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Η επιστροφή του αυτοκινήτου σε σταθμό ή σημείο διαφορετικό από τον προκαθορισμένο στο μισθωτήριο συμβόλαιο χρεώνεται προς 25€. Επιπλέον , χρεώνεται η χιλιομετρική διαφορά μεταξύ των δύο σταθμών ή σημείων με 0,70€ ανά χιλιόμετρο.

ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Όλοι οι πελάτες πρέπει να ενημερώνουν την ATLAS σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση της ενοικίασης , ώστε να αποφευχθεί η επιβολή της Χρέωσης Καθυστερημένης Επιστροφής. Εφόσον το αυτοκίνητο επιστραφεί με 6 ώρες καθυστέρηση ή περισσότερο από την συμφωνημένη ώρα επιστροφής , τότε θα υπάρξει Χρέωση Καθυστερημένης Επιστροφής με κόστος 15€ για κάθε ημέρα ή μέρος αυτής , συμπληρωματικά του κόστους της επιπλέον ημέρας ενοικίασης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Μία ημέρα ενοικίασης υπολογίζεται 24 ώρες και 59 λεπτά. Σε περίπτωση που η ενοικίαση υπερβεί το διάστημα αυτό , τότε θα χρεωθεί επιπλέον ημέρα ενοικίασης.

 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 Η εταιρεία(ATLAS) διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαχειριστικά έξοδα φακέλου : σε περίπτωση ζημίας του αυτοκινήτου της ATLAS (65€) ή τρίτου αυτοκινήτου ή προστίμου από τροχαία παράβαση (25€) , υπάρχει η επιπλέον χρέωση των 65€ και 25€ αντίστοιχα για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό , ανεξάρτητα υπαιτιότητας του και δεν θα επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα και τα έξοδα διαχείρισης που ανέρχονται στα 25€.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Το κόστος ενοικίασης εξαρτάται από την κατηγορία αυτοκινήτου , την διάρκεια ενοικίασης , την περίοδο ενοικίασης και για ποιον προορισμό. Η χρέωση της ενοικίασης γίνεται ανά 24 ώρες. Έτσι , εάν νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο για 26 ώρες θα χρεωθείτε για 2 ημέρες. Επιτρέπουμε πάντα όμως ένα χρονικό περιθώριο 59 λεπτών , προτού να χρεώσουμε μία πρόσθετη ημέρα. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμων με την οποία το παρέλαβε. Σε περίπτωση που το επιστρέψει με λιγότερη ποσότητα καύσιμου θα χρεωθεί την αξία του καύσιμου που λείπει. Επιπλέον θα επιβαρυνθεί και με το κόστος της «Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Καύσιμων» το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 15€ ανά μισθωτήριο συμβόλαιο (πλέον του κόστους καυσίμου που καταναλώθηκε). Εάν ο πελάτης επιστρέψει το αυτοκίνητο με περισσότερη ποσότητα καυσίμων , η ATLAS δεν υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην διαφορά καυσίμων.

Να λαμβάνεται υπ όψη ότι:

1) Ως τιμή λίτρου βενζίνης χρησιμοποιείται η Μέση τιμή βενζίνης της περιοχής όπου παραλαμβάνεται το αυτοκίνητο όπως αυτή εμφανίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης-Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

2) Το κόστος της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Καυσίμων ισχύει κατά τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος εντύπου. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον υπάλληλο της ATLAS κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου για τυχόν αλλαγή του κόστους αυτού.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 15€

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1)     Κάλυψη Προς Τρίτους  (περιλαμβάνεται στην τιμή)

 Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την ATLAS οδηγοί αυτοκινήτων είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές , συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο όχημα της ATLAS (εκτός του οδηγού του οχήματος της ATLAS).Oι παραπάνω καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της ATLAS με την Ασφαλιστική της εταιρεία όπως αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάθε αυτοκινήτου.

Δεν καλύπτεται κλοπή προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται επάνω ή εντός του οχήματος της ATLAS , ζημιές στο όχημα της ATLAS και μερική ή ολική κλοπή του αυτοκινήτου.

2)     Μικτή κάλυψη ( CDW ή LDW ) (περιλαμβάνεται στην τιμή) 

Σε περίπτωση που συμβεί ζημιά στο όχημα της ATLAS ο ενοικιαστής είναι καλυμμένος για το κόστος της επισκευής. Παρόλα αυτά θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για ζημιά που είναι :

έως 700€ για τις κατηγορίες A και B ,

έως 850€ για τις κατηγορίες C , D και J

έως 1000€ για τις κατηγορίες E , K και F

έως 1500€ για τις κατηγορίες P , H , I , και L

και έως 2000€ για τις κατηγορίες M , V και Vip

ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή. Το ποσό ευθύνης περιλαμβάνει έξοδα, αποθήκευσης και απώλεια χρήσης αυτοκινήτου. Όταν και εφόσον η ATLAS αποζημιωθεί για τη ζημιά, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή.

Δεν καλύπτει : ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια, από χρήση λάθος καυσίμου , από αθέτηση των όρων της σύμβασης, από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και ζημιές στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και στα ελαστικά του αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της ATLAS βρισκόταν σε καράβι.

Η ATLAS έχει το δικαίωμα να μην κάνει χρήση ενοικίασης με μεικτή κάλυψη παρά μόνο με κάλυψη προς τρίτους αφού πρώτα ενημερώσει τον ενοικιαστή. Στην περίπτωση αυτή ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για τη συνολική αξία του οχήματος σε περίπτωση ζημιάς.

Κάλυψη για κλοπή (TP)

Η κάλυψη κλοπής είναι μία προαιρετική υπηρεσία η οποία εφόσον γίνει αποδεκτή και από την εταιρεία (ATLAS) και από τον ενοικιαστή, καλύπτει τον ενοικιαστή για ολική και μερική απώλεια του αυτοκινήτου. Παρόλα αυτά ο ενοικιαστής θα πρέπει να πληρώσει το ποσό ευθύνης για κλοπή που είναι έως 700€ για τις κατηγορίες A και B , έως 850€ για τις κατηγορίες C , D και J , έως 1000€ για τις κατηγορίες E , K και F , έως 1.500€ για τις κατηγορίες P , H , I , και L και έως 2.000€ για τις κατηγορίες M , V και Vip ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του ενοικιαστή

Δεν καλύπτεται κλοπή ολόκληρου ή μέρους του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή (π.χ. άφησε το κλειδί στη μηχανή ή μέσα στο αυτοκίνητο, ή άφησε το αυτοκίνητο ξεκλείδωτο).

Κόστος :

4.5€ για τις κατηγορίες Α , Β

5.0€ για τις κατηγορίες C , D ,J

7.0€ για τις κατηγορίες E , F , K

9.0€ για τις κατηγορίες P , H , I , L

12.0€  για τις κατηγορίες M , V ,Vip

Τα ποσά της Μικτής και της Ασφάλειας Κλοπής καταβάλλονται από την ενοικιαστή ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του. Όταν και εφόσον η ATLAS αποζημιωθεί για τη ζημιά ή την κλοπή του αυτοκινήτου της, τότε θα επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό στον ενοικιαστή.

Εάν η κάλυψη κλοπής δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και η κάλυψη κλοπής δεν αγοραστεί ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για τη συνολική αξία του οχήματος σε περίπτωση κλοπής.

4)   Μηδενική απαλλαγή ( Super Cover or Zero Excess )

Η μηδενική απαλλαγή μηδενίζει τα ποσά ευθύνης από ζημία πυρκαγιά και κλοπή του αυτοκινήτου της ATLAS. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημιάς πυρκαγιάς ή μερικής ή ολικής κλοπής του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που κατά το ατύχημα εμπλέκεται και δεύτερο όχημα ο ενοικιαστής υποχρεούται να καλέσει πρώτα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας για ενημέρωση του συμβάντος και έπειτα στην οδική βοήθεια που υποδεικνύει η ATLAS ,καθώς επίσης και στην τροχαία, για την καταγραφή του συμβάντος και τη φωτογράφιση του οχήματος.

Δεν καλύπτει : ζημιές που προκλήθηκαν από πρόθεση ή αμέλεια, από χρήση λάθος καυσίμου , από αθέτηση των όρων της σύμβασης, από φυσικές καταστροφές ή τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και ζημιές στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και στα ελαστικά του αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της ATLAS βρισκόταν σε καράβι.

Κόστος :

15.00€ για τις κατηγορίες Α , Β , C ,D , E , K , J και F

25.00€ για τις κατηγορίες P, H , I , L , M , V και Vip

Η ATLAS έχει το δικαίωμα να μην κάνει χρήση ενοικίασης με μεικτή κάλυψη μηδενικής απαλλαγής παρά μόνο με κάλυψη προς τρίτους αφού πρώτα ενημερώσει τον ενοικιαστή. Στην περίπτωση αυτή ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για τη συνολική αξία του οχήματος σε περίπτωση ζημιάς (εάν δεν έχει ούτε μεικτή κάλυψη).

Να λαμβάνεται υπ όψη ότι η μεικτή κάλυψη και η μεικτή κάλυψη μηδενικής απαλλαγής δεν συσχετίζονται με την κάλυψη κλοπής καθότι είναι διαφορετικές καλύψεις.

5)   Προσωπική κάλυψη (PAI)

Καλύπτει τον ενοικιαστή σε περίπτωση ατυχήματος για θάνατο ολική ή μερική ανικανότητα και νοσηλεία.

Δεν καλύπτει τον ενοικιαστή για μη αυτοκινητιστικά ατυχήματα ή για ατυχήματα που συνέβησαν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της ενοικίασης του οχήματος της ATLAS.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 3€ ημερησίως. 

ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS

Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 5€ ημερησίως.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 3€ ημερησίως.

WEATHER

17°C

Thessaloniki,GR

Few Clouds
Humidity: 74%
Wind: 1.54 M/S

CONTACT US

2310 325845 / 2310 326022

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.